Współpraca

Współpracujemy z instytucjami naukowymi:

Stacja Ornitologiczna PAN w Górkach Wschodnich
Instytut Rybactwa Śródlądowego w Giżycku
Zakład Rolnictwa Ekologicznego PAN w Popielnie
Wydział Leśny SGGW w Warszawie

Oraz organizacjami pozarządowymi zajmującymi się problematyką ochrony przyrody:

Polskie Towarzystwo Ochrony Ptaków
Komitet Ochrony Orłów
Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków
Towarzystwo Przyrodnicze „Bocian”