Aktualności

Seminarium poświęcone ochronie rezerwatu przyrody Jezioro Siedmiu Wysp

Seminarium poświęcone ochronie rezerwatu przyrody Jezioro Siedmiu Wysp

Fundacja Jeziora Oświn zaprasza na seminarium poświęcone ochronie rezerwatu przyrody Jezioro Siedmiu Wysp oraz obszarów Natura 2000 Jezioro Oświn i okolice PLB280004 oraz Ostoja nad Oświnem PLH280044. Dzięki uprzejmości Kierownictwa Starostwa seminarium odbędzie się w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Węgorzewie w dniu 4 kwietnia 2017 r. Początek seminarium o godzinie 10.00. Program seminarium – plik .doc

Read More

Interwencyjne połowy ryb na jeziorze Oświn

Interwencyjne połowy ryb na jeziorze Oświn

W uzgodnieniu z Wojewódzkim Konserwatorem Przyrody w Olsztynie, według zaleceń Pracowni Rybactwa Jeziorowego Instytutu Rybactwa Śródlądowego w Giżycku, Fundacja od wielu lat prowadzi interwencyjne połowy ryb na jeziorze Oświn. W latach 2006-2007 IRŚ przeprowadza na zlecenie Fundacji badania ichtiologiczne pozwalające poznać strukturę ichtiofauny zamieszkującej jezioro, oraz obecną sytuację raka błotnego (pokrywamy koszty badań w wysokości ok. 16 000 zł). Badania te są kontynuacją badań prowadzonych przez UW-M w latach poprzednich także na zlecenie...

Read More