Interwencyjne połowy ryb na jeziorze Oświn

Interwencyjne połowy ryb na jeziorze Oświn

W uzgodnieniu z Wojewódzkim Konserwatorem Przyrody w Olsztynie, według zaleceń Pracowni Rybactwa Jeziorowego Instytutu Rybactwa Śródlądowego w Giżycku, Fundacja od wielu lat prowadzi interwencyjne połowy ryb na jeziorze Oświn. W latach 2006-2007 IRŚ przeprowadza na zlecenie Fundacji badania ichtiologiczne pozwalające poznać strukturę ichtiofauny zamieszkującej jezioro, oraz obecną sytuację raka błotnego (pokrywamy koszty badań w wysokości ok. 16 000 zł). Badania te są kontynuacją badań prowadzonych przez UW-M w latach poprzednich także na zlecenie Fundacji.