Fundacja

Fundacja Jeziora Oświn została utworzona w roku 1992. Podstawowym zadaniem Fundacji jest pomoc w prawidłowym zagospodarowaniu rezerwatu „Jezioro Siedmiu Wysp” obejmującego swoim zasięgiem jezioro Oświn i tereny przyległe.

Zarząd Fundacji Jeziora Oświn:
Iwona Mirowska-Ibron – prezes Fundacji
Mieczysława Aldona Fenyk – członek zarządu
Rada Fundacji
Hanna Ciecierska – Przewodnicząca Rady
Członkowie Rady
Maria Mellin
Zbigniew Jaworski
Karol Komosiński
Andrzej Sapela
Romuald Tonder
Mariusz Wyczółkowski

IMGP1090 (Medium)