"Podstawowym zadaniem Fundacji jest pomoc w prawidłowym zagospodarowaniu rezerwatu „Jezioro Siedmiu Wysp”"

obejmującego swoim zasięgiem jezioro Oświn i tereny przyległe

Fundacja

Fundacja Jeziora Oświn została utworzona w roku 1992. Podstawowym zadaniem Fundacji jest pomoc w prawidłowym zagospodarowaniu rezerwatu „Jezioro Siedmiu Wysp” obejmującego swoim zasięgiem jezioro Oświn i tereny przyległe.

Rezerwat

Rezerwat „Jezioro Siedmiu Wysp” utworzony został na podstawie Zarządzenia Ministra Leśnictwa z dnia 30 maja 1956 r. (MP Nr 54 z 1956 r., poz. 591) w celu „zachowania ze względów naukowych naturalnego środowiska gnieżdżenia się ptactwa wodnego i błotnego” (§3. Zarządzenia).

Działalność

  • W początkowym okresie swojej działalności Fundacja podjęła działania w celu przyspieszenia budowy tamy na wypływającej z jeziora rzece Ośwince. Grobla wybudowana w 1994 r. dzięki zaangażowaniu Wojewódzkiego Konserwatora Przyrody w Suwałkach, Fundacji Zielone Płuca Polski i Fundacji Jeziora Oświn z dotacji Ekofunduszu